Duurzaamheid en diversiteit

Duurzaamheid en diversiteit zijn voor de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 het vanzelfsprekende uitgangspunt voor álle beleidsterreinen; met name economie, samenleving en onze toekomst.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een eigen identiteit. De diversiteit die daardoor ontstaat biedt een culturele en sociale meerwaarde. Juist door verscheidenheid ontstaat eenheid.

Samen met burgers, ondernemers en organisaties zetten we in op een gezonde en duurzame lokale economie waarin alle burgers gelijkwaardig zijn. En dat doen we met de blik naar buiten, want Nijmegen houdt niet op bij de gemeentegrens. We volgen mondiale ontwikkelingen en bedenken daar lokaal uitvoerbare toepassingen en oplossingen bij. We letten op de lange termijn en besteden goederen, gelden en systemen zó dat ze blijvend bruikbaar zijn.
We gaan verstandiger produceren en consumeren, we gaan minder vervuilen en we ontwikkelen een duurzaam woon-, werk- en leefklimaat waarin iedereen de kans krijgt om zich op zijn of haar eigen manier te ontplooien. Om dit te realiseren werken overheid, burgers, bedrijven en organisaties op alle beleidsterreinen samen, met respect voor de eigenheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, en met oog voor het behoud van een gezond leefmilieu, nu en in de toekomst.

Onderwijs moet goed zijn. Alle afgestudeerde leerkrachten gaan aan het werk. Geschiedenis, kunst, maatschappelijke verandering en diversiteit, gezond en sociaal gedrag worden vaste onderwerpen vanaf de eerste schooldag.

Samenwerking stimuleren door voorlichting op scholen, aandacht voor sociale wijkteams en het stimuleren van kleine ondernemers in de buurt.

Samen denken, anders doen: Verantwoord consumeren kun je leren.

One thought on “Duurzaamheid en diversiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>