Manifest

Creatieve Partij Nijmegen 2.0

De leden van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 bedenken uitvoerbare oplossingen voor elke situatie, op welke schaal dan ook.

Wij bedenken niet alleen oplossingen, wij willen ze ook uit kunnen voeren. Daarom doet de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 mee met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

De Nijmeegse gemeenteraad is vanaf 19 maart 2014 samengesteld uit cultuurmakers en creatieve denkers.Theatermakers, muzikanten, ontwerpers, beeldend kunstenaars, architecten, film- en videomakers, vormgevers, schrijvers, dichters en denkers; uit alle creatieve gelederen staan er mensen op onze lijst die over grenzen heen kunnen denken, die hun stem kunnen laten horen en die verandering en diversiteit begrijpen. Zij kunnen ideeën bespreken en loyaal een beslissing accepteren als die door een meerderheid is genomen.

De leden van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 nemen op basis van overleg, uitvoerbare beslissingen. Zij luisteren naar de burgers en laten elkaar en anderen in hun waarde. Zij beschikken over visie, laten hun gezonde verstand spreken en komen samen tot de beste, heldere en integrale oplossingen. Wij staan voor transparantie en duidelijkheid. We willen geen besloten circuits en complexe procedures. Er wordt nu nog teveel gedacht in juridische trajecten of vanuit de vrees voor inspraak.

De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 wil een gemeenteraad die in staat is om over de eigen belangen heen te kijken. Een raad die ook in de uitvoering zoekt naar de verbinding met de inwoners van de stad, samen met betrokken en deskundige ambtenaren. Een raad die ieders belang open en eerlijk verbindt met politieke besluitvorming.

Inwoners van Nijmegen kiezen de gemeenteraad en kiezen de mensen die hen vertegenwoordigen. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 neemt straks verantwoordelijkheid voor de beslissingen die democratisch zijn genomen.

Cultuur, onderwijs en zorg zijn belangrijke pijlers van de samenleving en zijn ook de dragers van de beschaving. Ze mogen niet het slachtoffer worden van de nog steeds heersende opvatting dat economische groei gelijk moet zijn aan groteske financiële winst.

De economie kan zich ontwikkelen naar een gezonde en duurzame lokale economie waarin de menselijke maat richtinggevend is, met ruimte voor andere waarden die door iedereen samen worden bepaald. En dat kan als de manier van besluitvorming en de wijze waarop die wordt uitgevoerd mee veranderen. De betrokkenheid blijft; we leren van elkaar, we zorgen voor elkaar en we dragen de verantwoordelijkheid met elkaar.

Waar de huidige politiek denkt in ‘meer’, denkt de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 in ‘beter’, in koesteren wat je hebt, in beheren wat er is en zorgen voor elkaar.

De samenleving is gebaat bij een beter gebruik van de mogelijkheden die de natuur ons biedt, bij een beter gebruik van de middelen die we hebben en bij een beter gebruik van de kennis die er is. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 zet zich in voor een samenleving waarin duurzaamheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen voorop staan.

We bundelen de krachten, we delen de kennis,
we verbreden de betrokkenheid.
We gaan de stad maatschappelijk verantwoord besturen.
Samen denken – Anders doen. 

20 thoughts on “Manifest

 1. Klinkt allemaal heel mooi, maar zijn er ook concrete plannen? Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar de gemeente krijgt een aantal enorme verantwoordelijkheden erbij, die het niet toelaten op het laatst te improviseren. Zelf heb ik al een flinke poos met hulpverlening te maken en ik maak me grote zorgen. Lokale partijen zoals die van jullie zijn de enigen die bereid zouden kunnen zijn landelijk beleid niet één op één uit te voeren en zijn voor mij en anderen de enige hoop op een draaglijker toekomst. Maar als ik niet weet waar ik op stem, stem ik niet.

  • Natuurlijk weten we dat. In het debat afgelopen week in het OBG en van vanavond in Dukenburg ging het juist over die grote veranderingen in de zorg. In mei beslist de regering in Den Haag welke zorg er definitief bij de gemeentes komt te liggen. Dat er daarvoor vervolgens maatwerk geleverd moet worden mag is ook het idee van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Je kunt niet op stel en sprong nieuwe algemene regels gaan bedenken. We gaan in ieder geval kijken hoe de financiele situatie van deze gemeente is en kijken hoe we daar ook een eerlijkere verdeling kunnen maken. Zorg onderwijs en cultuur mogen niet ten koste gaan van het geldverslindende denken bij grondzaken bijvoorbeeld. Kom 9 maart naar de Vasim dan hebben we het er vast en zeker over.

 2. Dat is een boel lucht zeg…

  Ik wilde daarmee zeggen dat je erg veel woorden gebruikt om erg weinig te zeggen. Vooral de eerste alineas staan vol met algemene uitspraken en open deuren; gebakken lucht.

  “De leden van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 nemen op basis van overleg, uitvoerbare beslissingen. Zij luisteren naar de burgers en laten elkaar en anderen in hun waarde. Zij beschikken over visie, laten hun gezonde verstand spreken en komen samen tot de beste, heldere en integrale oplossingen. Wij staan voor transparantie en duidelijkheid. We willen geen besloten circuits en complexe procedures. Er wordt nu nog teveel gedacht in juridische trajecten of vanuit de vrees voor inspraak.”

  Dat kan op iedere partij slaan. Iedereen wil uitvoerbare beslissingen op basis van overleg, toch? Luisteren naar de burgers, elkaar in en anderen in hun waarde laten. Sorry, maar het is bla.

  Volgens mij had Erwin (eerdere reactie op het manifest) een soort gelijk gevoel.

  Concrete plannen, daar gaat het om, helemaal in de locale politiek. Misschien hebben jullie ze wel, maar op de website is daar niets van te zien.

  • Kamil, het is geen bla bla, want de meeste zeggen het alleen maar, maar wij gaan dat echt doen. Overleggen met de burger. Zij mogen met plannen komen en wij gaan kijken of we dat uitvoerbaar kunnen maken i.p.v. plannen maken en die als een voldongen feit aan de burger voor te leggen.

   • Jullie worden dus een ‘u vraagt, wij draaien’-partij? Of toch weer zoals alle andere partijen, ‘u vraagt, en wij kijken wel of het in ons straatje past’-partij? Of ‘wie het hardste schreeuwt, bepaalt’?

    DIt manifest is veel te weinig concreet. Waar zijn de plannen? Bijvoorbeeld: Iedereen wil ‘beter onderwijs’. Hoe zien jullie dat voor je? Wat is jullie visie en hoe denken jullie dat te verwezelijken?
    Het manifest ziet er helaas uit als mooie woorden die zonder enig realiteitsbesef zijn neergepend.

 3. Mooi Manifest, vooral het gedeelte waarin uitgelegd wordt wat jullie anders maakt.
  Ik vind wel dat het korter kan, en inderdaad, de open deuren mogen minder (eerste alinea). Ik snap dat concrete plannen niet allemaal hier opgesomt kunnen worden als nog niet duidelijk is wat de mogelijkheden zijn/worden, maar ik zou toch heel graag wat concrete dingen zien, al zijn het er maar een paar.
  Anyhow mijn stem hebben jullie sowiso, want ik geef jullie graag een kans, maar hoe concreter, hoe beter!
  Groeten van Jonne

 4. Hoi,

  Ik snap je reactie wel, dat waren in eerste instantie ook mijn gedachten. Je bent ook niet de enige die dit vraagt, we horen het steeds weer.

  Maar wat mij aan het denken zette, is dat veel plannen voor de verkiezingen van vorige keren niet gerealiseerd zijn. Toen ik te weten kwam hoe dat kwam, snapte ik dat goede bedoelingen, door de huidige manier van politiek bedrijven (ontransparante afspraken, eenzijdige of niet toegankelijke informatie, ondoorzichtige geldstromen), lastig waar te maken zijn. Ik denk dat veel partijen de intentie hebben het goed te doen, maar dat er in het proces fouten gemaakt worden. Je kunt dat zelf ook nagaan, hoewel het wel wat doorzettingsvermogen kost, als je wat informatie opzoekt. We hebben het geluk dat we in onze partij een paar mensen hebben die zulke dingen goed uitpluizen, en daarmee behoorlijke dossierkennis hebben opgebouwd.

  Toch worden er nu ook veel nieuwe dingen gerealiseerd, en goede plannen ten uitvoer gebracht door de huidige gemeenteraad.
  Maar daarnaast lijkt er achter de schermen ook veel te gebeuren wat ik gewoon jammer van het geld vind, en soms ook niet eerlijk. Dat komt door de manier waarop de politiek nu de processen uitvoert. Grote bedragen gaan via geldkostende procedures naar projecten op basis van informatie vanuit een eenzijdig perspectief. Het is jammer als dat bijv. straks ook met de budgetten voor zorg gebeurt, die naar de gemeente overgeheveld worden.

  Het goede aan de Creatieve Partij Nijmegen vind ik juist dat de visie op politiek zo nieuw is, en past in een maatschappelijke bewustwording van dat het anders kan. Een goede bron om je daarop te oriënteren is de Correspondent, die veel achtergrondartikelen plaatst die passen binnen het gedachtengoed van de Creatieve Partij Nijmegen. Je kunt ook zoeken op de term ‘ slow politics’ voor meer info.
  Je bent welkom op de meet & greet, op 9 maart in de Vasim, dan kun je het van ons zelf horen.

 5. 9 maart lijkt me rijkelijk laat om nog met concrete ideeën te komen. Waarom niet op deze site? Ik kom hier terecht uit oprechte belangstelling, maar vind hier niets; Een teleurstelling.
  De denkrichting spreekt me aan, maar er zijn meer partijen die respectabele grondbeginselen hebben.
  Misschien een reflectie op reeds genomen besluiten toevoegen , waaruit het ‘anders’ zijn van deze partij blijkt?
  Ik ontwaar een mix van SP, Groenlinks, CDA en NRC Handelsblad (overigens uitstekende krant). Waar ben ik met jullie aan toe?

 6. Fijn dat er meer informatie wordt gegeven, volgens mij is concreter ook duidelijker voor de kiezer, nog meer informatie bijvoorbeeld over de visie op Nijmeegse ontwikkelingen heden/toekomst. Denk aan lopende projecten en gemeentelijke plannen waar zowel voor als tegenstanders voor zijn…

 7. Inhoudelijk zie ik in de holle woorden op jullie site geen opvallende inhoudelijke verschillen met bestaande partijen op links. Best een teleurstelling eigenlijk (want ik was best enthousiast over jullie lancering). 10 termen (goh, precies 10) met wat nietszeggende prietpraat erbij. Een manifest waarin de burger centraal moet staan, naar ze geluisterd moet worden. Weet je wel dat veel burgers eikels zijn? En zeker burgers die hun mening eens goed mogen laten horen (zoals ik nu:)). Check anders even forums op nu.nl of de Telegraaf. Ga daar maar lekker naar luisteren. Had liever zelf inhoudelijk echt vernieuwd, of had je aangesloten bij een bestaande partij. Het voegt nu niets toe, behalve versplintering op links.

  • Beste Johan, we zijn er van overtuigd dat we in overleg met alle betrokkenen van tevoren samen tot een goed plan/oplossing kunnen komen waar iedereen als we naar elkaar luisteren, elkaars eigenbelang kennen en kijken naar de middelen en de mogelijkheden, het over eens is. Naar de mensen die nu zo gefrustreerd zijn, is jarenlang niet geluisterd. Ik denk niet dat jij zo’n eikel bent als je jezelf wegzet. Ik denk dat als je weet dat er naar je geluisterd wordt en jij weet hoe de geldstromen lopen in deze stad, je blij bent met een manier van politiek voeren zoals wij die voorstaan. Wij gaan niet vantevoren bedenken ewat jij moet doen, Wij willen dat samen met jou doen. Denk nog even na voordat je op de gevestigde orde gaat stemmen en als je nog vragen hebt dan horen we dat graag. Jac.Splinter

 8. De gemeenten krijgen snel grote uitbreidingen van hun bevoegdheden. Over minder dan 9 maanden wordt de jeugdzorg overgeheveld, als ook een belangrijk deel van de AWBZ. Ook de participatiewet komt eraan. Dit zijn majeure veranderingen met een belangrijke taak van de gemeenten om dit vorm te geven. En daar moet je ruim van tevoren over hebben nagedacht. Ik lees in jullie manifest niets wat wijst op een besef hiervan, laat staan inhoudelijke standpunten hierover. Ik waardeer jullie enthousiasme en principes van transparantie en inspraak, maar zijn jullie niet bezorgd dat onvoldoende kennis en voorbereiding op deze dossiers problemen gaat opleveren?
  Overigens zijn jullie niet de enige partij aan wie deze vraag gesteld kan worden.

  • Beste Twan, we hebben verschillende mensen in de partij die daar nu al mee bezig zijn, Jan Verhoeven en Willy Peters onder andere. De transities in de zorg die nu aangekondigd worden zijn inderdaad flinke dossiers. Het rare is dat er pas in mei definitieve bedragen en routes bekend worden. Neemt niet weg dat we wel er mee bezig zijn na te denken over de mogelijkheden en de middelen die er straks zijn en waar en hoe die ingezet kunnen worden. Je bent van harte welkom om aan tafel te komen en mee te praten over de dingen die gaan komen. Wij willen niet op voorhand nu al roepen zo en zo gaan we dat doen. Wat we wel zeggen is dat iedereen de zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft. Als er ergens bezuinigd kan worden dan is het op de bureaucratie in de zorg niet op de werkvloer. (en om je misschien nog een klein beetje meer gerust te stellen, ik ben zelf al 8 jaar mantelzorger, en dat niet bij een maar bij drie mensen…hoeveel boeken wil je dat ik ga schrijven over de ervaringen?) Jac.Splinter

 9. Nog even een update na mijn vraag/opmerking en ook de reactie: ik heb zojuist voor jullie het hokje rood gekleurd na al 15 jaar SP. Ik hoop dat jullie een goede verandering teweeg kunnen brengen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>