Kandidatenlijst


Ga 19 maart stemmen en stem op een van de kandidaten van lijst 10:

1 Jac

1 Jac. Splinter, ontwerper 2D3D4D
“Waarom ik de politiek in ga? De stad mag wel eens bestuurd gaan worden door mensen die op een open en eerlijke manier met elkaar om kunnen gaan. We pakken alle situaties samen aan, in overleg. Iedereen in deze stad telt mee.Zo maken we samen de stad beter.” Jac.Splinter is ontwerper 2D3D4D en bedenkt leuke dingen voor de mensen. Hij maakt wekelijks een column bij N1 TV, is docent grafisch vormgeven en geeft glas-in-lood-les op de Lindenberg.

2 carla

2 Carla Dijs, beeldend kunstenaar
Als beeldend kunstenaar is de menselijke maat altijd mijn uitgangspunt. Geboorte – leven – dood zijn inspirerende basiszekerheden die ons als mens gelijkschakelen. We zijn elke dag opnieuw vrij te kiezen hoe we leven. In de politiek is deze menselijke maat uit het oog verloren. Voor Nijmegen wil ik het zelfvertrouwen terug dat we de regie over ons leven in de stad samen voeren. We kiezen samen hoe we als mensen willen leven. Met elkaar en voor elkaar. In diversiteit en gelijkheid. Ik wil mijn enthousiasme over de vrijheid om te kiezen delen met iedereen. Hou het simpel. Alles kan.

3 Moniek

3 Moniek Kamm, beleidsadviseur en projectmanager duurzame innovatie, moeder, mantelzorger, vrijwilliger
Het is tijd voor een nieuwe, open manier van denken en werken. Ik zet me in voor een stad waar de mensen het uitganspunt zijn. Een ongedeelde, open samenleving met duurzaamheid en diversiteit als vanzelfsprekende waarden. Een stad waar we luisteren naar elkaar, in plaats van praten over elkaar. Ik maak me sterk voor een gemeenteraad die de verbinding zoekt, én maakt, met en tussen burgers, bedrijven en organisaties. Die goede initiatieven stimuleert en rekening houdt met degenen die buiten de boot dreigen te vallen. Nijmegen is een geweldige stad. We gaan er samen voor zorgen dat dat zo blijft.

4 Paul 4 Paul Hensels, cultureel ondernemer bij Stoneage, coördinator stg Pan
Voor mij staat de menselijke maat centraal in alles waar ik voor sta. Zeggenschap over het eigen leven en de omgeving waarin je leeft, woont en werkt. We moeten het samen doen in de stad. Geen duurbetaalde lobbyisten en adviseurs, maar de Nijmegenaar is de beste deskundige die er te vinden is als het gaat over Nijmegen en de eigen buurt. Niet macht, economie, geld of prestige, maar de Nijmegenaar staat voorop!

5 jan 5 Jan Verhoeven, trainer/coach intercultureel en jeugdzorg
Jan Verhoeven. Antropoloog die meer dan 25 jaar geleden als zelfstandige startte met trainingen en coaching op het gebied van interculturele communicatie en intercultureel management. Daarnaast was hij recentelijk projectleider in een aantal projecten binnen de jeugdzorg in Eindhoven. De transitie binnen de jeugdzorg en de nieuwe Wet Passend Onderwijs zijn voor hem zowel punten van aandacht als punten van zorg. Zeker nu de verantwoordelijkheden hiervoor op gemeentelijk niveau komen te liggen. Als universitair docent werkte hij enige tijd bij de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU te Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij onder meer hartstochtelijk amateurmuzikant op de tenorsax.

GV_

6 Vera Lebens, eigenaar LYNX Videoproducties
Nijmegen in het vizier: Ik ben eigenaar van LYNX producties. LYNX ontwikkelt en produceert videoproducties die een link hebben met actuele maatschappelijke onderwerpen. Op sociaal, politiek en cultureel vlak. Freestyle politiek bedrijven is mijn parool en het credo van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Op deze wijze wil ik mij de komende 4 jaar inzetten. Door op zoek te gaan naar creatieve en uitvoerbare oplossingen voor concrete problemen. In co-creatie met u, inwoner van Nijmegen. En niet vóór u beslissen wat er moet gebeuren maar samen denken en anders doen. Doet u mee? Stem dan op lijst 10, plaats 6.

7 jozzy_paradiso7 Jozzy Rubens, punk rocker
“Hoi, Ik ben Jozzy Rubens, de nummer 7 op de lijst van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Ik heb het leven inmiddels al op alle manieren geleefd en beleefd, 18 jaar ervaring in Doornroosje en 9 jaar ervaring in de Paraplufabrieken, ik ben een punk-rocker en speel in The Bips. Ben vanaf 1985 in Nijmegen en Nijmegen is 100% mijn stad. Ik ben klaar met de gevestigde partijen die vaak ook nog vanuit Den Haag worden aan gestuurd. Alle Nijmegenaren moeten het belangrijkste worden in de stad, ik wil graag veel voor, en met mensen doen, meer diversiteit, samen Nijmegen beter maken. Ga stemmen op 19 maart.”

8 Ton_Haex8 Ton Haex, coördinator multimedia Peer Producties
Voor een nieuwe partij die in staat is om uitvoerbare oplossingen te bedenken waar de hele gemeenschap van Nijmegen mee gebaat is, daar wil ik mij voor inzetten. Ikzelf ben een creatief ondernemer en heb naast mijn eigen bedrijf een baan bij een van de creatieve poten van deze stad. Samen met anderen denkers en doeners de stad op verantwoorde manier gaan besturen is voor mij een doel op zich.

 

9 Bas9 Bas Andriessen, kunstjournalist, programmamaker, gitarist, improviserend componist
Verafschuwt: de kwaadaardige ziekte die “kapitalisme” heet;
Vindt inspiratie: bij Karl maar ook bij Groucho Marx;
Grootste liefdes: Frank Zappa/Miles Davis/Pablo Picasso en zoon Misha;
Dankt: de denkers Jean-Paul Sartre, Theodor Adorno, Paulo Freire, Slavoi Zizek, Michel Onfray;
Beoogt: de absurditeit van het alledaagse bestaan (= de groteske tegenstelling arm/rijk, schandalige private bezit van maatschappelijk eigendom, ideologisch bedrog door heersende media) op oa creatief-dadaïstische, ontregelende wijze te pareren!
Creatieve Partij Nijmegen: vehikel om speels in idee, woord en daad een ander type samenleving te introduceren die wars is van vrije markt, exploitatie & winststreven.

10 Josrgb

10 Jos Sluijsmans, creatief fietsondernemer
Ik sta voor duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken in en rond Nijmegen. Ik ben ervan overtuigd dat we door meer gebruik te maken van de fiets een prettigere en gezondere plek van onze stad kunnen maken. Fietsen is goedkoop, gezond, efficiënt en mensvriendelijk. De inzet op duurzame mobiliteit levert nieuwe werkgelegenheid op. Ik zie graag meer samenspraak tussen politiek en burgers over vraagstukken die ons allemaal aangaan. De consequenties van bepaalde keuzes die je als stad maakt, moeten duidelijker zijn. Pas dan kun je samen weloverwogen beslissingen nemen. Over grote onderwerpen als zorg, werkgelegenheid en onderwijs, maar ook over zaken op wijkniveau.

11 Marten11 Marten Overvliet, medewerker stg Antenna
Waarom de creatieve partij Nijmegen. Omdat ik een beetje moe ben van de manier van besluitvorming in de gemeenteraad. Het moet opener en meer betrokkenheid van de inwoners van Nijmegen. De Nijmegenaar moet zich kunnen herkennen in wat de gemeente voor de burgers doet. Er moet een omslag gemaakt worden in het politiek denken.

 

12-willy12 Willy Peters, psycholoog gedragsdeskundige, Raad voor kinderbescherming
Politiek gaat over heel veel in het leven: o.a. inkomen, onderwijs, zorg, cultuur. Gemeentepolitiek houdt zich ook bezig met zaken die dicht bij huis gebeuren. De gemeente krijgt de komende jaren heel wat verantwoordelijkheden toegeschoven. Dit o.a. omdat lokale oplossingen effectiever zullen zijn. Daarom is van belang dat een politieke partij lokaal geworteld is en vooral wil luisteren in plaats van uitleggen, en pas dan beslissen. Daaraan wil ik meedoen!

 

13 viola13 Viola van Alphen, festivalorganisator, Universitair Gast Docent CreativeTechnology
Oorzaken aanpakken van problemen, ipv pleisters plakken. Een inspirerende omgeving en de wereld mooier maken. Gedachtenkracht van de bevolking gebruiken (o.a. in gesprekken en in online Wiki-systemen, opgericht per probleem, zodat iedereen mee kan doen).

 

14 Stefan14 Stefan Hoevenaars, creatief brein bij New Arts Nijmegen en De Lindenberg
Vader van twee fijne jongens, werkzaam als projectontwikkelaar, organisator en fondsenwerver in de creatieve industrie en in de vrije tijd het liefst bezig met rock ‘n roll. De organisatie van het Kids ‘n’ Billies Festival vormt daarbij ieder jaar de belangrijkste uitdaging. De stadse politiek probeert het al zo lang zonder dat het een bevredigend gevoel oplevert bij de inwoners van deze gemeente. Je hebt geen doos nodig om out of the box te denken.

 

15 marijke foncke

15 Marijke Foncke, docent schrijven en zelfverdediging
Ik vind dat mensen belangrijker zijn dan stenen; dat ego’s geen rol moeten spelen in de politiek en dat praten beter is dan beslissen over de hoofden van mensen. Daarom ben ik, voor het eerst van mijn leven, lid geworden van een politieke partij: de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Met zoveel creatieve mensen bij elkaar, die de politiek ANDERS gaan aanpakken, wordt het leuk in de gemeenteraad!

 

 

16 -2martje16 Martje Boddé, go-getter, moeder, duizendpoot

 

 

 

 

 

17 Ben

17 Ben Joosten, schrijver
Terwijl de politiek al jaren bezig is de kloof met de kiezer te dichten, neemt diezelfde politiek voortdurend beslissingen die die kloof vervolgens alleen maar verbreden. Dat kan beter. Daarom pleit ik voor een nieuwe manier van politiek denken. In mijn ideale democratie staan burger en bestuur niet tegenover elkaar, maar werken ze samen aan een leefbare toekomst. Niet met wederzijds wantrouwen, maar met de kaarten open op tafel. Niet met van boven opgelegde regels, maar in onderling overleg. Want dat is de ware betekenis van participeren: samenwerken, samen beslissen.

16 danielle

18 Daniëlle Papenborg, kunstenaar, creatief ondernemer
Als Danielle Liebeskind, singer-songwriter speelt ze gitaar in het gelijknamige avantrocktrio. Oprichter van o.a. white suit projections, DeZesde expositie-ateliers en 3-luik “Nomad, New approaches to visual thinking.”, een multidisciplinaire installatie, waarbij nomadisch denken, rizoom, vernieuwende organisatiestructuren en sociale netwerken werden onderzocht. Pionier, initiator, creatieve persoonlijkheid, magneet voor talent, combineren van ideeën en mensen, het vinden en bewerkstelligen van structuur in organisaties en projecten, improvisator en innovator met liefde voor experiment.

19 Antwan-van-Horik-foto-Mark-van-Vugt

19 Antoine van Horik, eigenaar De Schoenfabriek, theateracts op maat

 

 

 
 
 
 

 
20 Godfried20 Godfried Verstegen, organisator
Godfried: multifrøbel. Chaosdenker, motivator, innovator en inspirator, ideegenerator. Over alles een mening, voor alles een oplossing, teveel ideeën per minuut, altijd betrokken, nooit stil, enthousiast, einzelgänger en gangmaker, altijd in de weer, met een energie die soms voor sommigen teveel is. Meestal een wervelwind die langskomt, en soms de stille kracht op de achtergrond. Altijd op zoek naar verbinding en samenbrengen. Bedenker, ook voor de vragen die nog niet gesteld zijn. www.gigg.eu

 

21 Charlotte21 Charlotte v. Bergen, student Geschiedenis RU
Hoi, ik ben Charlotte, ook wel Charly voor intimi. Ik studeer sinds anderhalf jaar geschiedenis aan de Radboud Universiteit, speel piano, scheur de bioscoopkaartjes bij LUX en probeer al lange tijd net zo’n lekkere boerenkoolstamppot te maken als mijn vader, maar het wil me nog niet lukken. Ik woon al mijn hele leven in Nijmegen, en merk dat de stad de laatste tijd volgestouwd wordt met parkeergarages, hoogbouw en grote, commerciële winkelketens. Dit is allemaal leuk en aardig, maar ik zou graag van Nijmegen weer de gezellige, culturele, hippe en knusse stad willen maken, die zij zou moeten zijn. Hier ga ik dan ook mijn uiterste best voor doen.

 

22 diederik 22 Diederik Grootjans, beeldend kunstenaar
Ik stel me verkiesbaar omdat het tijd wordt om zelf verantwoordelijk te worden voor Nijmegen en wie weet, doen we het samen wel beter!

 

 

 

 

23 Martine23 Martine van Harten, host Hubbels Cowerkplek

 

 

 

 

24 Nico Huijbregts24 Nico Huijbregts, muzikant/componist

 

 

 

 

25 Mia Denis

25 Mia Denis, kunstenaar, fotograaf
Volgens mij kan het Anders, dat ‘Gemeente Besturen’
Dichter bij de mensen die er elke dag mee leven,
Dichter bij de taal die we allemaal kunnen snappen,
Dichter bij de cijfers waar het over gaat,
Dichter bij de feiten waar het echt om draait,
Dichter bij de belangen die soms in het geding zijn,
Dichter bij een gezamenlijke democratische keuze,
Dichter bij de tijd waarin we leven.

26 lothar

26 Lothar Otten, algemeen directeur de Markies bv
Tijd voor verandering. Een transparante politieke besluitvorming waar burgers meepraten en waar gemeenschapsgeld verantwoord besteed wordt. Een politiek waar waarden als sociale zorg, onderwijs en cultuur in ere hersteld worden. De mogelijkheid om eindelijk een traditioneel, achterhaald politiek systeem te wijzigen. Daarom sta ik op de kieslijst van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0.

 

 

27 renee, 27 Renee Schoffelen, copy-editor
Ik vind het fijn om een leven lang aan kennis en ervaringen – mijn oude activisme in de vrouwenbeweging, twintig jaar als boekhandelaar, mijn werk voor het college van B&W in de adviescommissie LHBT- beleid, veel vrijwilligerswerk en mijn huidige werk als ZZPer – nu in te zetten om met deze partij een nieuwe gemeenteraad te vormen voor de bijzondere bewoners van onze prachtige stad.

 

 

28 sebastiaan

28 Sebastiaan Bijlevelt, producer, muzikant, beeldend kunstenaar
Bij mijn werk als producer heb ik continu te maken met verschillende groepen mensen die gezamenlijk voor een bepaald publiek muziek willen maken. We kijken dan samen hoe we zo goed en mooi mogelijk hun muziek kunnen uitwerken, opnemen en tot een eindproduct kunnen komen waar iedereen trots op is. De wijze waarop ik mijn werk uitvoer is uitermate geschikt om te projecteren op het besturen van een stad met al zijn verschillende subgroepen die allen hun eigen lied zingen en gezamenlijk een prachtig album uitbrengen.

29 elske

29 Elske Berndes, grafisch ontwerper

 

 

 

30 manon30 Manon Kusters, cateraar, workshops koken
Elk bestuur heeft na een aantal jaren last van systeemautisme. Dus is het tijd om anders na te denken. Vragen te stellen bij zaken die vanzelfsprekend lijken en niet bang zijn om te schieten op plannen. Tijd voor de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Onze stad is het waard! Ik ben zelfstandig cateraar en geef workshops en cursussen in koken. Ook daarbij moet je om een hoekje kunnen denken. Hou d’r van.

31 Hans

31 Hans Kooijman, kunstenaar
denk buiten het haagse klupje
laat lokale politiek aan lokale partijen over

 

 

 

32 Ger Driessen

32 Ger Driessen, beeldend kunstenaar
Creatief kijken is bekijken en opnieuw kijken.

 

 

 

 

33 Heid

33 Heidi Koren, dichter
(Foto: Maaike van Esch) schrijfster- cultureel ondernemer Sommige zaken moeten eerst erger worden voordat ze beter worden, maar nu is het genoeg. We moeten terug naar een beetje normaal nadenken, overleggen, elkaar serieus nemen en beslissingen nemen met respect. Niet alleen respect voor al dat leeft maar ook respect voor al dat is opgebouwd en al dat kan zijn. Laten we verantwoordelijkheid nemen, trots zijn op al dat we hebben, niet te veel bouwen aan meer, maar vooral denken over beter. Laten we gewoon weer een beetje normaal doen. www.heidikoren.nl

34 floris

34 Floris Thoomes, fotograaf, onderwijsassistent, huisvader
Na altijd maar vanaf de zijlijn toe te hebben gekeken wordt het nu tijd om eens te laten zien dat het nog beter kan in Nijmegen! Het onderwijs verbeteren, de zorg menselijker, het verkeer veiliger en de schoonheid van de stad behouden. Dat zijn mijn drijfveren om mij de komende vier jaar in te zetten. Geen betere partij dan De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 om dit te verwezelijken!

 

 

35 Nora

35 Nora van Dam, kunstvakdocente, regisseur en tekstschrijfster
Een citaat uit het manifest: ‘Waar de huidige politiek denkt in ‘meer’, denkt de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 in ‘beter’; in koesteren wat je hebt; in beheren wat er is en zorgen voor elkaar.’ Daar wil ik graag aan meewerken.

 

 

36 tjeerd36 Tjeerd Hendriks, sloopadviseur
Vanuit mijn technische achtergrond ben ik een aantal jaren geleden een adviesbureau gestart met betrekking tot het slopen van gebouwen. Mijn bedrijf heet Sloopadviseurs.nl. Sloopadviseurs is specialist voor advisering en begeleiding van opdrachtgevers bij de sloop van een gebouw of een gedeelte daarvan. In deze rol heb ik veel te maken met gemeentelijke organisaties, woningcorporaties, scholen en andere maatschappelijke organisaties. In mijn contacten met mijn klanten en bedrijven merk ik dat traditionele denkwijzen, gebruiken en protocollen, een belemmering zijn voor innovatieve projecten en ideeen. Naar mijn idee moet dat anders kunnen. Dus: Samen denken en anders doen.

37 Geert Jan van den Goor, coördinator Cultuurspinnerij De Vasim

38 Leo dirks

38 Leo Dirks, pretkok en kleurbrenger
Als student heb ik Nijmegen goed leren kennen (in diverse wijken gewoond) en ben nooit meer terug gegaan naar mijn ouderlijk dorp. Ik ben afgestudeerd als Voedingskundig Manager en heb bij diverse grote instanties gewerkt waaronder het toenmalige GAK en het Radboudziekenhuis. Bij deze laatste heb ik me opgewerkt van opschepper naar teamleider van het personeelsrestaurant. Op 1 april 2000 ben ik vanuit het dorp Lent mijn eigen bedrijf begonnen als animator en ludieke cateraar. Door mijn zeer diverse opdrachtgevers in de cultuursector, het bedrijfsleven en bij gemeentes heb ik veel geleerd over besluitvorming en diversiteit in organiseren. Daarnaast weet ik als kleine zelfstandige maar al te goed dat je geld maar een keer kunt uitgeven en dat het belangrijk is hier kritisch mee om te gaan. Ik ben puur en energiek aanwezig. Als dyslect houd ik niet van lezen en schrijven maar ik ben van ‘Doen’. In mijn vrije tijd ben ik reislustig en geniet ik ervan om over de hele wereld van anderen te leren en elkaar te inspireren.

39 claudia

39 Claudia Fitsch, tekstschrijver, journalist,communicatieadviseur
Wat ik ben: Verwonderd, Nieuwsgierig, Creatief, Onafhankelijk, Druk, Mild, Een onverbeterlijke optimist. Kan het niet? Wat moeten we dan doen om het wél te laten gebeuren?
Wat ik doe: Observeren, Luisteren, Denken, Kennis delen, Samenwerken, Mensen de oren van de kop kletsen, Ideeën spuien, Veel glimlachen! Om mensen, om het leven…. waar ik ontiegelijk van hou. Vandaar mijn vele vrijwilligerswerk, mijn actievoerderij, mijn werk als journalist.
Gelukkig zijn wij, Creatieve Partij Nijmegen 2.0, een collectief. Stem gerust op mij. Ik deel mijn stem, kennis en ideeën met de anderen.

40 rickweren

40 Rick Weren, muzikant, kunstwetenschapper en broodverkoper
Wat me aanspreekt in de filosofie van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 is dat het een antwoord is op de afzeikcultuur. Meedenken in plaats van uitsluiten, geen geklaag vanaf de zijlijn, maar actieve deelname. Hoe direct kan democratie zijn? Directheid, duurzaamheid, en openheid van geest. Dat zijn de waarden die ik vertegenwoordigd wil zien.
41 Sjoerd
41 Sjoerd Bunnik, hoofdredacteur bij Dedicon
Als je hart hebt voor cultuur, en wie heeft dat nou niet?, durf dan eens te kiezen voor een ander geluid in deze mooie stad. Nijmegen is het waard. Jij bent het waard.

 

 

 

 

 

42 karen.vandooren

42 Karen van Dooren, docent Creatieve Therapie
We gaan met de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 de manier van politiek bedrijven veranderen! De gemeente speelt een belangrijke rol bij het verdelen van budgetten en maken van beleid voor zorg. Als creatief therapeut met veel werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, docent en beeldend kunstenaar, wil ik nu vanuit een ander perspectief, samen met jou, met andere kiezers en de Creatieve Partij Nijmegen 2.0, iets betekenen voor de mensen die zorg of behandeling nodig hebben. Ga in ieder geval 19 maart stemmen. Liefst op ons.

43 Bo

43 Bo van de Graaf, musicus, cultureel ondernemer
WIJ, Creatieve geesten zijn beter in staat om deze stad te leiden omdat we op een gezondere manier gewend zijn oplossingen te bedenken en een toekomstbeeld te creeëren.

 

12 thoughts on “Kandidatenlijst

  • Hallo Marieke,
   Bedankt voor jouw reactie. En zoals je weet gaan we er helemaal voor als we ons ergens voor inzetten. Blijf ons volgen en steunen. We zien je ook graag op onze persconferentie op 9 maart in de Vasim.
   Groet,
   Ton

 1. “BRAVO” voor dit Prachtige, menselijke en tevens fenomenale team!
  Hopelijk biedt deze partij naar verloop van tijd (toekomst) wat meer mogelijkheden voor mensen met een discipline in de kunsten.

  Cit. “De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 zet zich in voor een samenleving waarin duurzaamheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen voorop staan.”

  SUCCES!

 2. Ik ben zeker van mening dat het anders moet. Alleen ben ik bang dat de Creatieve Partij Nijmegen de grootste of op 1 na de grootste partij moet worden om het roer echt om te kunnen gooien. Anders kunnen ze alleen een beetje meedraaien en geen echte veranderingen maken. Ik steun jullie in ieder geval want niet geschoten is altijd mis. SUCCES!!!!!!!

 3. Het zal even duren voordat het huidige doen en denken in de politiek daadwerkelijk andere vormen aanneemt, maar de moedige eerste stap is nu door de CPN gezet; de creatieve beuk erin! Niet (altijd) meer, maar beter voor iedereen. Het gevoel erbij te horen, mee te doen voorkomt veel problemen (geen pleisters plakken, maar de oorzaken onderzoeken en aanpakken). Er is genoeg voor iedereen, maar niet genoeg voor ieders hebzucht. Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>